Ekapija: Imovina "Zaječar prometa" na prodaji

Imovina preduzeća u stečaju “Zaječar promet”, koja podrazumeva poslovne objekte u Zaječaru, stavljena je na prodaju. Tu se ubrajaju zgrada samousluge veličine 274 m2, upravna zgrada, stovarište, prodavnice i nekoliko montažnih objekata. Zainteresovani treba da dostave prijave o učešću do 12. maja 2015. godine, dok će se javno nadmetanje održati 19. maja ove godine u 11 sati u prostorijama Agencije za privatizaciju u Beogradu. Ovo preduzeće […]

Vaš komentar

Source: naslovi